Hoppa till innehåll

Våra tjänster

Vi hjälper företag och bostadsrättsföreningar att finansiera energieffektiviseringar och delar på besparingen

fördelar med energieffektiviseringar multiple benefits

Varför energieffektivisera?

Investeringar i energieffektivisering sparar inte bara pengar genom att sänka elräkningen eller andra energikostnader. Det finns en lång rad fördelar som associeras med energieffektiviersingar, vilka brukar kallas ”multiple benefits”. Till vänster illusteras de viktigaste i en figur framtagen av internationella energiorganet, IEA.

Bland de största föredelarna för företag och bostadsrättsföreningar är ökat fastighetsvärde när underhållskostnaderna sjunker samt minskad utsatthet för fluktuationer i energipriset när totalkostnaden sjunker. Dessutom ökar energisäkerheten och försöjningstryggheten, då många elnät idag närmar sig maximal kapacitet.

Bättre inomhusmiljö genom förbättrad belysning och ventilation är en ytterligare fördel som skapar en hälsosammanre – och trevligare – boende- och arbetsmiljö. För arbetsgivare kan förbättrad hälsa och nöjdare medarbetare öka produktiviteten hos de anställda och spara framtida kostander för sjukskrivningar och produktivitetsförluster, 

Sist men inte minst är energieffektiviseringar det ”första bränslet” i omställningen till ett koldioxidneutral samhälle. Det enda som är bättre än ren energi är att inte behöva producera den från första början.

Hur GREN kan hjälpa dig

För dig som arbetar med energieffektivisering

Vi lyssnar på dina behov som företagare, och ser till att guida er genom både planering och implementering för våra finansieringslösningar. Vi kan både erbjuda standardlösningar och skräddarsy en lösning bara för er och era kunder. Vi är också officiella samarbetspartners till energieffektiviseringsföretagen så detta blir en win-win!

För dig som fastighetsägare

Vi kan, tillsammans med våra samarbetspartners, hjälpa dig från ax till limpa, för att du ska spara pengar så kostnadseffektivt som möjligt. Vi kan även hjälpa dig att upphandla en pålitlig leverantör. Vi arbetar med certifierade energieffektiviseringsföretag.

Oberoende kontraktsgranskning

Våra incitament ligger i linje med dina. En fördel med detta är att du får ett till par ögon på dina kontrakt. Vi vill ha samma resultat som du - maximala besparingar. Vi kommer granska detaljerna för att se till att projekten levereras i tid och till utsatt budget.

Sänkta kostnader dag 1

Vi delar besparingen med dig. Det gör det möjligt för dig att få en månadskostnad lägre än din tidigare energiräkning. Detta garanterar att vi har samma mål - maximal besparing till minimal kostnad. Du kan spendera hela din investeringsbudget på din kärnverksamehet. Och se den budgeten växa varje år.

Betala när det är klart

Vi gör detta för miljöns skull. Det betyder att endast färdigställda, fungerande åtgärder har betydelse för oss. Det är goda nyheter för dig, då vi lovar att inte be om vår del av besparingen innan projektet är i hamn.

En plan för framtiden

Vi vill att alla våra kunder ska känna sig trygga och veta vem de kan ringa. Därför hjälper vi gärna till att ordna en underhållsplan. Där lägger vi stor vikt vid att klargöra vem som är ansvarig för tekniska frågor. Om det någonsin skulle hända något så ska du veta vem du kan ringa till för att få hjälp.

0 ppm
tvågradersmålet
50 %
Lägre energintensitet till 2030
Green Energy Network 4

Energieffektiviseringsföretag

Vill ditt företag erbjuda era kunder finansieringslösningar och bidra till ett bättre klimat?

Fastighetsägare

Vill ni sänka era driftskostnader och bidra till ett bättre klimat?
GREN Green Energy Network Save money save energy

Det ska vara enkelt att göra rätt!